Dainos

OI TU UGNELE

A-a liūli, kas ten miške guli?

Ant kalno stovėjau

Aš pamilau lauko gėlę

Aš pasėjau linelius

Atskrend sakalėlis

Augo girelėj žalia liepelė

Augo girioj ąžuolėlis

Augo kieme klevelis

Aušta aušrelė, tek saulelė

Atbėga elnis devyniaragis

Ar tu žinai?

Ąžuolėlio šakos linko

Bėg upela

Bėg upelė vingurdama

Boba ožką išmaitino

Burkuoja balandis

Buvo naktys švento Jono…

Daina …Jei ne auksinės vasaros…

Daug,daug dainelių

Duosiu Petrui

Čiuž čiužela

Ei kieno kieno žalias kieme

Eina ožys rėkdamas

Eina saulelė

Eik laimele, laiminguo

Eisva mudu abudu

Ėjo, ėjo mergužėlė

Gardus alutis padarytas

Gėda pelėda

Grįskime, mergos, jievaro ciltų

Išjojo jojo

Išmivedi, vedi

Jei ne auksinės vasaros

Jūs mano kūmužėliai

Kadu buva kadujo

Kam šėrei žirgelį?

Kartais taip norėtųs eiti ir išeiti

Kas čė yr?

Kas po mano  sodelį vaiksčiojo

Kupolio rože, kupolijyte

Kur aisiu, aisiu

Kur žalias šilalis

Kvolijosi šilo meška

Leiskit į Tėvynę

Linksmas bitelas

Mažam kambarėly

Mėnulis – tikras tėvas jo, 

Nesprok žalias ąžuolėli

Oi atvažiuoja Šventa kalėda

Oi ąžuole, ąžuolėli

Oi, an lauko

Oi ta ta, kupolia graži

Oi tai arklys

Oi tu Jonelį

Oi tu, kuosela

Oi tu vosilka

Oi seniai seniai

Oi žirge žirge

O ir atjojo penki nežanoci

O kano žali sodai

O pavasari, malonus

Palinko liepa

Pas močiutę augau

Pavasaris pavandenis

Per kalnelį per aukštąjį

Per Vilniaus miestą, miestelį

Pijolka rūta, čiūta

Po šermukšneliu

Prašom, svečė, kieminėt

Pražydo pirmos melsvos žibutės

Pūtė šiltus vėjelis

Sėdi žvirblelis vyšnių krūmely

Siuntė senis ožką miškan riešutaut

Strazde strazdeli

Šalta žiema šalin aina

Šėriau šėriau sau žirgelį

Šuldu buldu

Švinta Joną vakarėlį

Tyliai leidžias pavargusi saulė

Tylūs armonikos tonai

Tremtinių daina

Trys. trys, trys ratilėliu

Tu esi tėvynė man

Tu lapela

Tu Lietuva tu mana

Turėja liepa, liaj sudijo

Turėj bobutė baltą oželį

Už girių, girių ugnelė degė

Už jūrų marių

Vai ko atjojai

Vai ko nusižvengei,

Vieną pamylėjau

Visi bajorai į vainą jojo

Žuvų šukelėm

Žvingia žirgas