Dainos

OI TU UGNELE

Aušta aušrelė, tek saulelė

Atbėga elnis devyniaragis

Ar tu žinai?

Bėg upela

Daug,daug dainelių

Čiuž čiužela

Ei kieno kieno žalias kieme

Eina saulelė

Eik laimele, laiminguo

Ėjo, ėjo mergužėlė

Išjojo jojo

Kadu buva kadujo

Kas po mano  sodelį vaiksčiojo

Kur aisiu, aisiu

Kur žalias šilalis

Leiskit į Tėvynę

Linksmas bitelas

Oi atvažiuoja Šventa kalėda

Oi, an lauko

Oi ta ta, kupolia graži

Oi tai arklys

Oi tu Jonelį

Palinko liepa

Pas močiutę augau

Pavasaris pavandenis

Per kalnelį per aukštąjį

Per Vilniaus miestą, miestelį

Pijolka rūta, čiūta

Šalta žiema šalin aina

Švinta Joną vakarėlį

Tyliai leidžias pavargusi saulė

Tylūs armonikos tonai

Tremtinių daina

Tu Lietuva tu mana

Turėja liepa, liaj sudijo

Už girių, girių ugnelė degė

Vieną pamylėjau

Žuvų šukelėm

Žvingia žirgas